Al-Fatihahالفاتحة

MekahPembukaan 7 Ayat

Klik pada teks arab untuk mendengarkan audio per-ayat.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

1 : 1

bismillāhir-raḥmānir-raḥīm(i).

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

1 : 2

al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn(a).

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,

1 : 3

ar-raḥmānir-raḥīm(i).

Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

1 : 4

māliki yaumid-dīn(i).

Pemilik hari pembalasan.

1 : 5

iyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn(u),

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

1 : 6

ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm(a).

Tunjukilah kami jalan yang lurus,

1 : 7

Ṣirāṭal-lażīna an‘amta ‘alaihim, gairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn(a).

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Copyright © 2023 EQuran.id. Made by moslem from Indonesia with ❤️