At-Takwirالتكوير

MekahPenggulungan 29 Ayat

Klik pada teks arab untuk mendengarkan audio per-ayat.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

81 : 1

iżasy-syamsu kuwwirat.

Apabila matahari digulung,

81 : 2

wa iżan-nujūmunkadarat.

dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

81 : 3

wa iżal-jibālu suyyirat.

dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

81 : 4

wa iżal-‘isyāru ‘uṭṭilat.

dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),

81 : 5

wa iżal-wuḥūsy ḥusyirat.

dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

81 : 6

wa iżal-biḥāru sujjirat.

dan apabila lautan dipanaskan,

81 : 7

wa iżan-nufūsu zuwwijat.

dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),

81 : 8

wa iżal-mau'ūdatu su'ilat.

dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

81 : 9

bi'ayyi żambin qutilat.

karena dosa apa dia dibunuh?

81 : 10

wa iżaṣ-ṣuḥufu nusyirat.

Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,

81 : 11

wa iżas-samā'u kusyiṭat.

dan apabila langit dilenyapkan,

81 : 12

wa iżal-jaḥīmu su‘‘irat.

dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

81 : 13

wa iżal-jannatu uzlifat.

dan apabila surga didekatkan,

81 : 14

‘alimat nafsum mā aḥḍarat.

setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

81 : 15

falā uqsimu bil-khunnas(i).

Aku bersumpah demi bintang-bintang,

81 : 16

al-jawāril-kunnas(i).

yang beredar dan terbenam,

81 : 17

wal-laili iżā ‘as‘as(a).

demi malam apabila telah larut,

81 : 18

waṣ-ṣubḥi iżā tanaffas(a).

dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing,

81 : 19

innahū laqaulu rasūlin karīm(in).

sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

81 : 20

Żī quwwatin ‘inda żil-‘arsyi makīn(in).

yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy,

81 : 21

muṭā‘in ṡamma amīn(in).

yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.

81 : 22

wa mā ṣāḥibukum bimajnūn(in).

Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah orang gila.

81 : 23

wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn(i).

Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang.

81 : 24

wa mā huwa ‘alal-gaibi biḍanīn(in).

Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk menerangkan yang gaib.

81 : 25

wa mā huwa biqauli syaiṭānir rajīm(in).

Dan (Al-Qur'an) itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,

81 : 26

fa aina tażhabūn(a).

maka ke manakah kamu akan pergi?

81 : 27

in huwa illā żikrul lil-‘ālamīn(a).

(Al-Qur'an) itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam,

81 : 28

liman syā'a minkum ay yastaqīm(a).

(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

81 : 29

wa mā tasyā'ūna illā ay yasyā'allāhu rabbul-‘ālamīn(a).

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

Copyright © 2023 EQuran.id. Made by moslem from Indonesia with ❤️