Al-Infitarالانفطار

MekahTerbelah 19 Ayat

Klik pada teks arab untuk mendengarkan audio per-ayat.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

82 : 1

iżas-samā'unfaṭarat.

Apabila langit terbelah,

82 : 2

wa iżal-kawākibuntaṡarat.

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

82 : 3

wa iżal-biḥāru fujjirat.

dan apabila lautan dijadikan meluap,

82 : 4

wa iżal-qubūru bu‘ṡirat.

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

82 : 5

‘alimat nafsum mā qaddamat wa akhkharat.

(maka) setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan(nya).

82 : 6

yā ayyuhal-insānu mā garraka birabbikal-karīm(i).

Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia,

82 : 7

allażī khalaqaka fa sawwāka fa ‘adalak(a).

yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

82 : 8

fī ayyi ṣūratim mā syā'a rakkabak(a).

dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

82 : 9

kallā bal tukażżibūna bid-dīn(i).

Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

82 : 10

wa inna ‘alaikum laḥāfiẓīn(a).

Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

82 : 11

kirāman kātibīn(a).

yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu),

82 : 12

ya‘lamūna mā taf‘alūn(a).

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

82 : 13

innal-abrāra lafī na‘īm(in).

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan,

82 : 14

wa innal-fujjāra lafī jaḥīm(in).

dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

82 : 15

yaṣlaunahā yaumad-dīn(i).

Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

82 : 16

wa mā hum ‘anhā bigā'ibīn(a).

Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.

82 : 17

wa mā adrāka mā yaumud-dīn(i).

Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

82 : 18

Ṡumma mā adrāka mā yaumud-dīn(i).

Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

82 : 19

yauma lā tamliku nafsul linafsin syai'ā(n), wal-amru yauma'iżil lillāh(i).

(Yaitu) pada hari (ketika) seseorang sama sekali tidak berdaya (menolong) orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

Copyright © 2023 EQuran.id. Made by moslem from Indonesia with ❤️