Asy-Syarhالشرح

MekahLapang 8 Ayat

Klik pada teks arab untuk mendengarkan audio per-ayat.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

94 : 1

alam nasyraḥ laka ṣadrak(a).

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?

94 : 2

wa waḍa‘nā ‘anka wizrak(a).

dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu,

94 : 3

allażī anqaḍa ẓahrak(a).

yang memberatkan punggungmu,

94 : 4

wa rafa‘nā laka żikrak(a).

dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu.

94 : 5

fa'inna ma‘al-‘usri yusrā(n).

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

94 : 6

inna ma‘al-‘usri yusrā(n).

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

94 : 7

fa iżā faragta fanṣab.

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),

94 : 8

wa ilā rabbika fargab.

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

Copyright © 2023 EQuran.id. Made by moslem from Indonesia with ❤️